Terms & Conditions

thatsluck Şartlar ve koşullar

Siteden indirilen yazılımın kullanımı ThatsLuck.com aşağıdakilerin koşulsuz kabulünü ima eder Şartlar ve Koşullar, kullanıcının tam olarak okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

 

1 TELİF HAKKI - YAZILIM mevcut ThatsLuck.com telif hakkı yasaları ve İtalya'da yürürlükte olan Telif Hakkı, uluslararası anlaşmaların hükümleri ve diğer tüm geçerli yasalar tarafından korunmaktadır. 

Sonuç olarak, kullanıcı yazılıma diğer telif hakkı alınmış materyal (örneğin bir kitap veya DVD disk) gibi davranmakla yükümlüdür. Kullanıcı, önceden yazılı izin almadan hiçbir durumda yazılımı çoğaltamaz ve pazarlayamaz. ThatsLuck.com

 

2 KULLANICI HAKLARI - ThatsLuck.com kullanıcıya yazılımı kendi özel kullanımı için geçici olarak kullanma hakkı verir.

Yazılım, bir bilgisayar, tablet, akıllı telefon veya başka herhangi bir uygun cihaz aracılığıyla kullanıldığında "kullanımda" olarak anlaşılır. Kullanıcı bunun farkındadır ve kabul eder ThatsLuck.com önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda yazılımın kullanımını kalıcı olarak engelleyebilir.

 

3 YAZILIMIN KULLANIM SINIRLARI - Kullanıcı, yazılımın işlevselliğini hiçbir şekilde değiştiremez.

İndirilen yazılımın kullanımı otomatik olarak herhangi bir güncellemeyi veya sonraki sürümleri kullanma hakkı anlamına gelmez.

 

4 ZARARLARDAN SORUMLULUK REDDİ - Hiçbir durumda site yöneticisi ThatsLuck.com Yazılımın kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan (kazanç kaybı veya kaybı, iş kesintisi, bilgi kaybı veya diğer ekonomik kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olacaktır. Site Yöneticisi ThatsLuck.com bu tür bir hasar olasılığı konusunda bilgilendirilmiştir.

Sorumluluk tamamen ve münhasıran kullanıcıya aittir. Kullanıcı, web sitesinden indirilen yazılımın kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarar için tazminat talep etmekten şu an itibariyle vazgeçmektedir. ThatsLuck.com Burada sağlanmayan veya bildirilmeyen herhangi bir şey için İtalyan Medeni Kanununa atıfta bulunulur.