Terms & Conditions

tarafından geliştirilen yazılımın kullanımı ThatsLuck.com aşağıdakilerin koşulsuz kabulünü ima eder Şartlar ve Koşullar, kullanıcının tam olarak okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

 

1 TELİF HAKKI - II YAZILIMI ThatsLuck.com telif hakkı yasaları ve İtalya'da yürürlükte olan Telif Hakkı, uluslararası anlaşmaların hükümleri ve diğer tüm geçerli yasalar tarafından korunmaktadır.

 

Sonuç olarak, kullanıcı yazılımı diğer telif hakkıyla korunan materyaller (örneğin bir kitap veya DVD diski) gibi işlemekle yükümlüdür. 

 

Kullanıcı, önceden yazılı izni olmadan yazılımı hiçbir şekilde çoğaltamaz ve pazarlayamaz. ThatsLuck.com

 

2 KULLANICI HAKLARI - ThatsLuck.com kullanıcıya yazılımı geçici olarak ve her halükarda belirli bir süre için kendi özel kullanımı için kullanma hakkı verir. Yazılımın garanti edilen minimum kullanım süresi, ilgili kullanım kılavuzunun elektronik formatta indirildiği veya satın alındığı tarihten itibaren 14 gündür. 

 

Bu garanti edilen minimum süre geçtikten sonra, yazılım herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin devre dışı bırakılabilir.

   

Yazılım, bir bilgisayar, tablet, akıllı telefon veya başka herhangi bir uygun cihaz aracılığıyla kullanıldığında "kullanımda" olarak anlaşılır. Kullanıcı bunun farkındadır ve kabul eder ThatsLuck.com önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda yazılımın kullanımını kalıcı olarak engelleyebilir.

 

3 YAZILIMIN KULLANIM SINIRLARI - Kullanıcı, yazılımın işlevselliğini hiçbir şekilde değiştiremez.

 

İndirilen yazılımın kullanımı otomatik olarak herhangi bir güncellemeyi veya sonraki sürümleri kullanma hakkı anlamına gelmez.

 

4 ZARARLARDAN SORUMLULUK REDDİ - Hiçbir durumda site yöneticisi ThatsLuck.com ve ona bağlı olanlar, yazılımın kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan (kazanç kaybı veya kaybı, iş kesintisi, bilgi kaybı veya diğer ekonomik kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olacaktır, site yöneticisi olsa bile ThatsLuck.com bu tür bir hasar olasılığı konusunda bilgilendirilmiştir.

 

Sorumluluk tamamen ve münhasıran kullanıcıya aittir. 

 

Kullanıcı, tarafından oluşturulan yazılımın kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü zarar için şu andan itibaren tazminat talebinde bulunmaktan vazgeçer. ThatsLuck.com 

 

Burada sağlanmayan veya bildirilmeyen herhangi bir şey için İtalyan Medeni Kanununa atıfta bulunulur.